Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Yemektarifleri24.com Gizlilik Politikası

Kişisel Verileriniz, Verilerin paylaşıldığı amaçlar ve taraflar hakkında bilgi almak için Yemektarifleri24.com ile iletişime geçin.

Sahip ve Veri Sorumlusu

yemektarifleri24.com

Toplanan Veri Türleri

Yemektarifleri24.com, toplanan Kişisel Veri türlerinin bir listesini sağlamaz.

Toplanan her bir Kişisel Veri türü hakkında tam ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde sağlanmaktadır.
Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri söz konusu olduğunda, bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanamaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi ile sonuçlanmadan bu Verileri iletmemekte özgürdür.
Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğu konusunda kararsız olan kullanıcılar, Yemektarifleri24.com ile iletişime geçebilirler.
Bu Uygulama tarafından veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir şekilde kullanılması, bu belgede açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmeti sağlama amacına hizmet eder ve varsa Çerez Politikasında.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan tüm üçüncü taraf Kişisel Verilerinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın onayına sahip olduklarını onaylar.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

İşleme yöntemleri

Yemektarifleri24.com, Verilere yetkisiz erişimi, ifşayı, değiştirmeyi veya yetkisiz imhayı önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, belirtilen amaçlarla sıkı bir şekilde ilgili kurumsal prosedürler ve modlar izlenerek, bilgisayarlar ve / veya BT özellikli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Verilere bu Uygulamanın çalışmasıyla (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem idaresi) veya harici taraflar (üçüncü şahıslar gibi) sorumlu olan belirli kişi türleri erişebilir. Gerekirse, Sahip tarafından Veri İşleyicileri olarak atanan taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları). Bu tarafların güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir.

İşlemenin yasal dayanağı

Yemektarifleri24.com, aşağıdakilerden biri geçerliyse Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar, bir veya daha fazla özel amaç için onay vermişlerdir. Not: Bazı yasalar uyarınca, Sahibin Kişisel Verileri, Kullanıcı bu tür işlemlere itiraz edene kadar (“vazgeçme”), izne veya aşağıdaki yasal dayanaklara güvenmek zorunda kalmadan işlemesine izin verilebilir. Bununla birlikte, Kişisel Verilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda bu geçerli değildir;
 • Verilerin sağlanması, Kullanıcı ile bir anlaşmanın yapılması ve / veya bunun herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülükleri için gereklidir;
 • Sahibin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması;
 • İşleme, kamu yararına veya Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir görevle ilgilidir;
 • İş Sahibinin veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için işlem yapılması gereklidir.

Her durumda, İş Sahibi, işleme için geçerli olan belirli yasal temeli ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin operasyon ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları, Kullanıcı Verilerinin kendi ülkelerinin dışındaki bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bu tür aktarılan Verilerin işlenme yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Kullanıcılar ayrıca, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukukuna tabi olan veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa yapılan Veri aktarımlarının yasal dayanağı ve alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Yemektarifleri24.com tarafından Verilerini korumak için.

Böyle bir transfer gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Sahibinden bilgi alabilir.

Saklama süresi

Kişisel Veriler, toplandıkları amaç için gerekli olduğu sürece işlenecek ve saklanacaktır.

Bu nedenle:

 • Sahip ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifasıyla ilgili amaçlarla toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tam olarak yerine getirilene kadar saklanacaktır.
 • Sahibin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, Sahip tarafından gözetilen meşru menfaatlere ilişkin özel bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahibi ile iletişime geçerek bulabilirler.

Kullanıcının bu tür işlemlere onay vermesi halinde, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Sahip, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir makamın emri üzerine Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar, Sahip tarafından işlenen Verileriyle ilgili belirli hakları kullanabilir.

Kullanıcılar özellikle aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 • Onaylarını herhangi bir zamanda geri çekin. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine daha önce izin verdikleri takdirde, onaylarını geri çekme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesine itiraz etme. İşlem, izin dışında yasal bir temelde gerçekleştirilirse, Kullanıcılar Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Daha fazla ayrıntı, aşağıdaki özel bölümde verilmiştir.
 • Verilerine erişin. Kullanıcılar, Verilerin Sahip tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönlerine ilişkin açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Doğrulayın ve düzeltmeyi arayın. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesini kısıtlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini saklamak dışında herhangi bir amaç için işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka şekilde kaldırılmasını sağlayın. Kullanıcılar, belirli koşullar altında, Verilerini Sahibinden silme hakkına sahiptir.
 • Verilerini alın ve başka bir denetleyiciye aktarın. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse, herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının bir parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.
 • Şikayette bulunun. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarına talepte bulunma hakkına sahiptir.

İşlemeye itiraz etme hakkına ilişkin ayrıntılar

Kişisel Verilerin kamu yararı için işlendiği durumlarda, İş Sahibine verilen resmi bir yetkinin kullanılması veya Sahibin izlediği meşru menfaatlerin amaçları için, Kullanıcılar kendi özel durumlarına ilişkin bir gerekçe sunarak bu tür işlemlere itiraz edebilirler. itirazı haklı çıkarmak.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir zamanda bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidir. Sahibin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu haklar nasıl kullanılır

Kullanıcı haklarını kullanma talepleri, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yerine getirilebilir ve Sahibi tarafından olabildiğince erken ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Hukuk Sahibi tarafından Mahkemede veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda kullanılabilir.
Kullanıcı, Sahibinin resmi makamların talebi üzerine kişisel verileri ifşa etmesi gerekebileceğini bildiğini beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama Kullanıcıya talep üzerine belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakımı

Çalıştırma ve bakım amaçları için, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyalar toplayabilir (Sistem günlükleri), bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

“Takip Etme” talepleri nasıl ele alınır?

Bu Uygulama, “Takip Etme” isteklerini desteklemez.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin “Takip Etme” taleplerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Yemektarifleri24.com, Kullanıcılarını bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulama içinde ve / veya – teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde – herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla Kullanıcılara bildirimde bulunarak bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yemektarifleri24.com. Altta listelenen son değişiklik tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Değişiklikler, Kullanıcının iznine dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilerse, Yemektarifleri24.com, gerektiğinde Kullanıcıdan yeni onay alır.

Tanımlar ve yasal referanslar

https://policies.google.com/privacy?hl=tr

İş ortaklarına ait site veya uygulamalar kullanıldığında Google’ın verileri nasıl işlediği hakkındaki bilgilerin yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Sağ click çalışmıyor

Nefis Pratik Ve Kolay Tarifler